Skilsmisse

Skilsmisse

 

Alle har nu ret til direkte skilsmisse, hvis der er enighed mellem ægtefællerne.

 

Er der ikke enighed, har man altid ret til separation.

 

Er man blevet separeret, har en ægtefælle ret til skilsmisse efter 6 måneders separation.

 

Der er også mulighed for at få direkte skilsmisse ved utroskab, grov vold og enkelte andre grunde.

 

Det skal aftales eller afgøres, om der skal betales ægtefællebidrag.

 

Uanset om du skal skilles eller separareres, skal der tages stilling til, hvem af jer, der skal beholde hvad, og

hvem der skal betale de forskellige lån, I måtte have.

 

Pension:

 

Hver part beholder som udgangspunkt sine egne pensioner.

 

Der er dog regler om en vis deling, hvis pensionernes størrelse er meget forskellig.

 

 

Bolig:

 

Lejet bolig:

 

Hvis I bor i en lejet bolig, skal I finde ud af, om én af jer ønsker og kan overtage lejemålet.

 

Hvis I begge ønsker at overtage boligen, er der retningslinier for, hvem det så skal være.

 

Kan I ikke blive enige, skal dette spørgsmål afgøres af retten.

 

Ejet bolig:

 

Hvis I bor i egen bolig, skal I finde ud af, om én af jer ønsker og kan betale den anden ud af boligen.

 

Hvis I begge ønsker at overtage boligen, vil dén af jer, der vil betale den højeste pris have ret til boligen.

 

Kan I ikke blive enige, skal dette spørgsmål afgøres af skifteretten, som er en særlig afdeling af retten, hvor der er en ofte meget hurtigere og nemmere måde at få en afgørelse på.

 

Lån:

 

Som udgangspunkt er I hver især kun forpligtet til at betale på dén gæld, som I hver især har skrevet under på.

 

Det kommer dog an på, hvad I ellers ejer, om I i sidste ende kommer til at betale for dén gæld, I ikke har skrevet under på.

 

Indbo, smykker og personlige effekter:

 

I har ret til hver især at beholde dét, I ejede, da I blev gift, og alt hvad I senere selv har købt eller har fået i arv eller gave.

 

Hvis I ikke har oprettet særeje, skal I dog dele en eventuel værdi.

 

Bil, sommerhus, campingvogn og lignende:

 

Hvis I har nogle af disse ting med kun den ene af jer, som registreret ejer, har den registrerede ejer ret til at beholde tingene.

 

Hvis I ikke har oprettet særeje, skal I dog dele en eventuel værdi.