Børn og samvær

Forældremyndighed

 

Hvis man er gift, når man får barn, er der automatisk fælles forældremyndighed mellem ægtefællerne.

 

Det samme har man, hvis man har underskrevet en ansvars- og omsorgserklæring i forbindelse med barnets fødsel eller senere.

 

Hvis man ikke kan samarbejde med den anden forælder, har man mulighed for at få forældremyndigheden alene.

 

Hvis man mener, at forældremyndigheden skal  flyttes fra den ene forælder alene til den anden forælder alene, er der også mulighed for det.

 

Ønsker man at få ændret på forældremyndigheden, skal man skrive til Statsforvaltningen, der så indkalder begge forældre til møde.

 

Statsforvaltningen vil forsøge at få forældrene til at blive enige, men kan Statsforvaltningen ikke det, skal spørgsmålet afgøres af retten.

 

Det kan være svært selv at få skrevet dét, som Statsforvaltningen har brug for at vide, og det kan også være svært at møde til mødet uden at være rådgivet først.

 

Skal sagen i retten, vil det kun i sjældne tilfælde være muligt at gennemføre uden hjælp, da retten som oftest vil bestemme, at man skal have hjælp fra en advokat.

 

Uanset hvad du har brug for, om det er 15 minutters rådgivning over telefonen eller det er mere end det, vil min hjælp og rådgivning blive afregnet med 2.500 kr. pr. time, og du vil altid få en bekræftelse på, hvad du har bedt om, og hvor meget jeg mener, at det vil koste.

 

Hvis to forældre ikke bor samme sted, har alle børn ret til at have samvær med den forælder, de ikke har bopæl hos, medmindre det ikke er godt for dem.

 

Det er altid bedst for børn, hvis deres forældre kan blive enige om samværet, men det er ikke altid, at det er muligt.

 

Hvis forældrene ikke selv kan aftale, hvordan samværet skal være, kan samværet blive fastsat af Statsforvaltningen.

 

Der er ikke nogen faste regler for, hvor meget børn skal være sammen med deres forældre. Det afhænger helt af det enkelte barn og den enkelte forælder.

 

Statsforvaltningen indkalder altid begge forældre til møde for at høre, hvad forældrenes holdning er.

 

Herefter indkalder Statsforvaltningen børnene til en samtale, hvis de har nået skolealderen.

 

Er børnene ikke modne nok eller gamle nok til en samtale, vil Statsforvaltningen prøve at få en udtalelse fra børnenes institution for at høre, om barnet dér har nogle reaktioner, som siger noget om, hvad barnet har brug for.

 

Er der særlige vanskeligheder, kan Statsforvaltningen beslutte at ville have en børnesagkyndig til at besøge begge forældre og herefter at udtale sig om, hvordan barnet reagerer, når det er hos hver forælder.

 

Uanset hvad du har brug for, om det er 15 minutters rådgivning over telefonen eller det er mere end det, vil min hjælp og rådgivning blive afregnet med 2.500 kr. pr. time, og du vil altid få en bekræftelse på, hvad du har bedt om, og hvor meget jeg mener, at det vil koste.

 

Samvær

 

Hvis du har fået at vide, at kommunen ønsker at tvangsfjerne dit barn fra dig, har du ret til få gratis advokathjælp.

 

Du vælger selv, hvilken advokat du ønsker.

 

Hvis kommunen ønsker at tvangsfjerne dit barn, skal en særlig myndighed Børne- og Ungeudvalget afgøre, om dit barn skal tvangsfjernes eller om det skal blive hjemme hos dig, eventuelt med noget hjælp til dig.

 

Du vil blive indkaldt til møde sammen med Børne- og Ungeudvalget, hvor du får mulighed for at forklare, hvad du ønsker, at der skal ske.

 

Du har ret til hjælp fra en advokat til at forstå de papirer, kommunen har lavet om dig og dit barn, og til at få forklaret udvalget, hvad du ønsker, at der skal ske.

 

Du er altid velkommen til at ringe, så du kan beslutte dig til, om det er mig, du ønsker hjælp af i din sag.

 

Kommunen har altid pligt til at undersøge, om det er muligt at give dig hjælp nok til at dit barn kan blive hjemme hos dig, i stedet for at give dit barn et andet sted at være.