Regler for konfliktmægling

Regler for konfliktmægling

 

Neutralitet og uafhængighed:

 

Som konfliktmægler skal jeg være neutral og fuldstændig uafhængig af parterne og må ikke på noget tidspunkt have hjulpet eller på anden måde haft forbindelse til nogen af parterne på en sådan måde, at der kan være tvivl om min fuldstændige uafhængighed.

 

Som konfliktmægler er man ikke forpligtet til at give udtryk for om parterne er ved at finde en løsning på deres konflikt, der er helt anderledes, end den sandsynlige løsning, hvis parterne skulle søge konflikten løst ved dom eller voldgiftskendelse.

 

Fortrolighed:

 

Oplysninger, som kommer frem i løbet af konfliktmæglingen, er fortrolige for alle deltagere. Ingen må videregive fortrolige oplysninger, som ikke kommer fra vedkommende selv, medmindre andet følger af lovgivningen. Dette gælder også under en eventuel efterfølgende rets- eller voldgiftssag.

 

Der tages ikke notater eller referat af mæglingen.

 

Hvem kan møde til konfliktmægling?:

 

Parterne skal møde personligt. Den eller de der møder for en juridisk person skal have kompetence til at afslutte parternes konflikt.

 

Parternes eventuelle advokater kan deltage i møder sammen med deres klienter, medmindre andet aftales.

 

Andre end parterne, deres advokater og konfliktmægler kan kun være til stede ved mæglingen i dét omfang, parterne og mægler er enige om det.

 

Konfliktmæglers rolle:

 

Jeg planlægger mæglingens forløb sammen med parterne.

 

Jeg leder mæglingen.

 

Der kan holdes møder med parterne samlet eller hver for sig. Når der holdes møder med parterne hver for sig aftales, hvilke oplysninger jeg må fortælle til den anden part.

 

Hvordan afsluttes en konfliktmægling:

 

Mæglingen afsluttes ved, at parterne løser deres konflikt ved aftale eller ved, at en part eller jeg, som mægler, ønsker at afslutte konfliktmæglingen.