Hvordan foregår konfliktmægling

Forløbet med en konfliktmægling

 

Mål:

 

At få lavet en aftale efter jeres eget ønske, så konflikten kan afsluttes. 

 

Konfliktmæglers rolle:

 

Jeg hjælper, som mægler, parterne med:

 

at få lov til, med egne ord, at fortælle, hvordan I har oplevet konflikten,

 

at få stillet de spørgsmål, som I  har behov for at få svar på,

 

at finde frem til, hvad I hver især ønsker, der skal løses – også selvom det ikke er spørgsmål, der kan løses ved en eventuel retssag,

 

at få forslag frem til at løse alle de spørgsmål, I ønsker, 

 

at få forslag til løsninger vendt med jer for at teste, om de kan lade sig gøre i virkeligheden,

 

at få sat løsninger sammen til en aftale – sammen med jeres eventuelle advokater.

 

Parternes rolle:

 

Jer, der har konflikten, er i centrum og har således hovedrollerne. Det er jer, der aktivt fortæller, og som svarer på mine spørgsmål.

 

Advokaternes rolle:

 

Hvis I ønsker det, kan begge/alle eller nogle af jer tage jeres advokat med.

 

Advokaterne støtter og hjælper deres part undervejs. 

 

Advokaterne taler med deres part i pauser undervejs om de forskellige forslag, der kommer frem.

 

Fortrolighed:

 

Jeg har tavshedspligt i forhold til alle oplysninger, der kommer frem i løbet af konfliktmæglingen.

 

I kan derfor ikke få notater eller referater efter mæglingen, og I kan heller ikke indkalde mig som vidne i forbindelse med en eventuel efterfølgende retssag.

 

Hvis jeg holder møder med parterne hver for sig, aftaler jeg med parterne, om dét der er fortalt på mødet, må fortælles til den anden part.

 

Det er også meningen, at I selv skal holde dét, der er sagt i en konfliktmægling for jer selv, så I kan få lidt frirum til at få talt ud, uden at skulle risikere at høre om det fra venner eller bekendte. 

 

Dét, der bliver fortalt ved konfliktmæglingen, kan således ikke bruges, hvis I ønsker at gå videre med en retssag bagefter.

 

Ikke bindende:

 

Der er intet i konfliktmæglingen, der er bindende, før I begge/alle har underskrevet en endelig aftale.

 

Mæglingsmødet:

 

Som udgangspunkt er alle deltagere i fælles møde.

 

Jeg kan dog ønske at holde individuelle møder med hver af jer hver for sig undervejs eller eventuelt blot med jeres advokater.

 

Hver af jer eller jeres eventuelle advokater kan også ønske at få individuelle møder, og  jeg meddeler så, om jeg skønner, at det vil være godt for mæglingen.

 

Ventetid:

 

Hvis der aftales undervejs i processen at holde individuelle møder, vil jeg forsøge at give en cirkatid for, hvor længe de ikke-deltagende kan forventes at skulle vente.

 

Frivillighed:

 

Det er frivilligt at deltage i konfliktmægling, og enhver af parterne kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge at afslutte mæglingen.

 

Jeg kan også vælge at afslutte konfliktmæglingen, hvis jeg ikke mener, at det kan føre til nogen løsning, eller hvis jeg mener, at parterne lader til at ønske en løsning, der er strafbar eller i strid med min etik, som konfliktmægler.

 

Valg af deltagelse:

 

Når man har valgt at deltage i konfliktmægling, betyder det, at man har sagt ja til at prøve at deltage aktivt i mæglingen og forsøge at være med til at finde en løsning, hvor begge/alle parter må forventes at skulle se på andre løsninger, end dem de havde forestillet sig inden mæglingen.

 


Konfliktmæglingens forløb:

Indledning:

 

Jeg sikrer mig, at parterne er klar over vilkårene for mæglingen.

 

Parterne fortæller:

 

Begge/alle parter får mulighed for at fortælle, hvad de synes konflikten handler om.

 

Det er dem, som direkte har konflikten, der selv fortæller og svarer på mine spørgsmål.

 

Hvis I har advokater med, er advokaterne dog velkomne til at hjælpe og støtte deres parter.

 

Hvilke spørgsmål skal løses:

 

Når begge/alle parter har fortalt, hvad de hver især synes konflikten handler om, forsøger jeg at finde frem til de spørgsmål/problemer, parterne ønsker at få løst.

 

Forslag til løsninger:

 

Når det er klart, hvilke spørgsmål/problemer parterne ønsker at få løst, er der åbent for parternes forslag til ideer, der vil kunne løse et spørgsmål/problem eller en del af et.

 

Enhver idé er velkommen, også selv om man synes, at den er lidt vild.

 

Jeres eventuelle advokater må her også gerne komme med ideer.

 

Alle idéer skrives op på en tavle, og der skal ikke kommenteres på idéerne i første omgang.

 

Holder det i virkeligheden?:

 

Jeg gennemgår med parterne de forskellige hele og halve ideer og finder ud af, om ideerne kan bruges, eller eventuelt skal ændres for at kunne bruges til at løse ét eller flere spørgsmål/problemer.

 

Aftale:

 

De ideer begge parter kan godkende sættes sammen til en aftale, enten af jeres eventuelle advokater eller af mig.

 

Gennemgang af aftale:

 

Aftalen gennemgås og checkes af jer sammen med jeres eventulle advokater inden endelig godkendelse.