Hvad kan man opnå med konfliktmægling

Hvad kan du få ud af konfliktmægling?

 

 • En hurtig løsning af din konflikt, så du kan komme videre i dit liv.
 • Mulighed for at stille spørgsmål til den anden part, også selvom det ikke kan blive en del af en eventuel retssag.
 • Mulighed for på en mindre alvorlig måde at få løst din konflikt.
 • Mulighed for at opnå en større forståelse for dine synspunkter hos modparten, og en større forståelse hos dig for modpartens synspunkter.
 • Mulighed for en hurtig løsning, hvor du ikke skal vente på resultatet i mange måneder.
 • Mulighed for, at det endda kan være/blive hyggeligt at have kontakt til den anden part i et eventuelt fremtidigt samarbejde.
 • Mulighed for at opleve at fokus bliver flyttet - både dit eget,og de andre parters.
 • Mulighed for at sidde ved samme bord og få kaffe, the, og noget sødt, og få en fredelig løsning på din konflikt.
 • Mulighed for at få en hel pakke af løsninger, og ikke kun den juridiske del.
 • Mulighed for at aftale måder for fortsat kontakt mellem parterne, om det er samarbejdspartnere, forældre, naboer, ansatte og arbejdsgiver, tidligere ægtefæller og samlevere, der stadig har spørgsmål der skal løses i fællesskab.
 • Mulighed for at få helt andre løsninger på din konflikt, end der følger af lovregler.
 • Mulighed for at løse alle de spørgsmål/problemer, du mener du har med den anden part/de andre parter og ikke bare det, der er rejst sag om.